Výstava miniatur čs. armády „Byli jsme připraveni v roce 1938“

Pod názvem „Byli jsme připraveni v roce 1938“ je na Dobrošově představována v miniatuře naše tehdejší československá armáda, snad ve všech druzích činností s dobovou výzbrojí a technikou. Dnešní generace si sotva dovede představit, jak vypadala a jak žila naše armáda do osudného roku 1938, který se stal tragickým přídělem v naší historii a výustil v okupaci 15. března 1939. Lubor Šušlík z Pardubic, narozený roku 1928, účastník II. odboje vězněný rovněž v 50. letech, dlouholetý skautský činovník, se tu specifickým způsobem vyznal ze svého obdivu k naší předválečné armádě, národem milované, jejímž důstojníkem byl i jeho otec, který bojoval v 1. světové válce jako ruský legionář.

Autor postupně zčásti shromáždil, ale především sám vytvořil z dentacrylu v měřítku 1:28 stovky figurek vojáků, včetně koní, představující jednotlivé složky čs. armády v době ohrožení republiky v roce 1938 a to při nejrůznějších činnostech, včetně techniky i nejtěžších zbraní. Tato sbírka, jež je svojí povahou v Evropě unikátní, nabízí v daném historickém kontextu ucelený pohled na jednotlivé druhy vojskové činnosti, zbraní, služeb, výcviku i odpočinku.
 
Návštěvník spatří vyrovnané čety vojáků při přehlídce s plnou polní i bez ní, plukovní hudbu, čestnou četu vzdávající poctu, důstojníky na koních, plukovní prapor s heslem „Pravda vítězí“, i početný útvar jízdy, jejíž praporečník nese korouhev s nápisem „Za čest a vlast vítězně vpřed“. Za skly vitrín může pak pozorovat obsluhy kulometů, minometů a děl nejrůznějších ráží a určení, při čemž nechybí ani moždíř ráže 30,5 cm, ba ani naše nejtěžší dalekonosné dělo ráže 24 cm.

Protiletadloví dělostřelci mají k dispozici světlomet i naslouchací přístroj, ke startu se chystá bojová stíhačka B-534, najdeme tu zákopníky při práci i vojáky ve střeleckém zákopu, stejně tak ženisty na člunech nebo příslušníky železničního vojska včetně motorové drezíny. Zajímavé je sledovat transport horského kanónu na soumarech i hlídku lyžařů, holubí poštu, práci spojařů, telefonistů a telegrafistů. Vidíme tu důstojníky v poli skloněné nad mapou, nebo motorizovaný průzkum s obrněnou Tatrou, motorizovanou pěchotu na nákladním autě s protitankovým kanónem v závěsu, nebo osobní auto s důstojníky. A do brány pomyslných kasáren přicházejí nováčci ještě v civilu s tradičními černými dřevěnými kufříky.

Nechybí ani legendární tank LT-35 nebo tančík za nimiž postupuje pěchota. Působivě je ukázán útok jízdy s tasenými šavlemi, stejně jako útok a zteč pěchoty. Své místo zde má i polní obvaziště připravující odsun raněných a ukázka života ve vojenském táboře, s polní kuchyní, polní pekárnou a jatkami, kováři a podkováři, i scény z volného času vojáků. Návštěvník s úsměvem najde i skupinku karbaníků, hudební partu, a nemůže chybět ani latrína. Další ukázky nám představují vojáky s plamenomety, v plynových maskách, další polní kuchyni a zásobovací trény tažené koňmi, nebo zase průzkumníky a není opomenut ani model řopíku.

Autor tak postupně během několika let v důchodovém věku, vyrobil celé soubory a obsluhy vojáčků v různých činnostech a lze říci, že kromě vyrovnaných řad pochodujících jednotek je každá figurka originálem. Je tu více než 1300 vojáků a cca 120 koní, které dokáží upoutat děti i dospělé. Svého času o této sbírce natáčela pořad „Toulavá kamera“. Není ovšem nad to, prohlédnout si vše zblízka a připomenout si, jak vojačili naši dědové a pradědové. Měli jsme armádu, na kterou jsme byli hrdi, armádu oddanou republice a připravenou ji bránit. Byla vybudovaná na tradicích legií I. světové války v duchu Masarykovských ideálů a měla úctu, lásku národa i společenskou prestiž. Každý mladý muž toužil být vojákem, na vojnu se těšil a považoval za svoji hanbu, když jím nebyl.

Shlédnutí této expozice doplněné několika dobovými fotografiemi přivede jistě mnohé návštěvníky k zamyšlení. Připomene si armádu, která dnes patří do historie, jejíž poslední žijící příslušníci na ni s hrdostí vzpomínají a mnozí snad pocítí úctu nad odhodláním těch, kdo v ní tehdy sloužily. Vždyť mnozí z nich plnili i po obsazení republiky Hitlerem slova své vojenské přísahy do posledního písmene i za cenu vlastního života v domácím odboji i na frontách II. světové války. Pokud se rozhodnete tuto stálou výstavu navštívit, ani Vy, ani Vaše děti nebudete jistě zklamáni.

Je pochopitelné, že organizace a výzbroj tehdejší armády, jejímž základem byly pluky pěchoty, se ode dnešní profesionální moderně vyzbrojené armády liší. Ale tehdy jsme byli připraveni republiku bránit, jenže mnichovská zrada našich tehdejších spojenců nám doslova vyrvala zbraň z rukou, což vedlo k traumatu, jehož pozůstatky pociťujeme dodnes.


 Výstava je otevřena celoročně jako součást prohlídky pevnosti.

obrazek24

obrazek24

miniatury L.

miniatury L.

Lubor Šušlík

Lubor Šušlík

Rubriky:

Komentáře

Nikdo nekomentoval.
*
*
Překročil(a) jsi maximální délku komentáře o 0 znaků.
*  captcha

Důležité informace:

Od 1. 11. 2016 nebudou tyto stránky z důvodu ukončení provozu služby blog.webzdarma již aktualizovány.

Nové aktuální informace proto hledejte na nových stánkách na adrese:

www.muzeumnachod.cz


Rychlý kontakt:

Tel./Fax.:  491 423 248
Mobil:       724 156 909

info@muzeumnachod.cz

 

RMN je příspěvkovou organizací zřizovanou Královéhradeckým krajem

Festung / Fort Dobrosov

Vyhledávání je funkční pouze v příspěvcích (výstavy, oznámení...). Touto cestou nelze bohužel hledat na statických stránkách (pracovníci, expozice....)

KamDnesVyrazíme.cz

Kudyznudy.cz - tipy na výlet