Dějiny muzea

Založení muzea schválilo Obecní zastupitelstvo města Náchoda 18. srpna 1879 jako muzea archeologického na návrh tehdejšího ředitele měšťanské školy Jana Karla Hraše (1840 - 1907), který byl jeho prvním správcem až do svého úmrtí a jehož soukromá archeologická sbírka, tehdy umístěná v jedné místnosti ve druhém poschodí měšťanské školy chlapecké, se stala zárodkem muzea. Veřejnosti byla zpřístupněna v roce 1880 (po sloučení se školními sbírkami). V letech 1881 - 1886 byly sbírky (tehdy 570 inventárních čísel) vystaveny ve staré radnici (v prvním poschodí) na náměstí. V roce 1894 se v Náchodě uskutečnila krajinská výstava (v souvislosti s Národopisnou výstavou českoslovanskou). Přinesla další přírůstky do sbírek, které byly přestěhovány do nové školy (1886 - 1904). 

 V roce 1905 bylo muzeum přemístěno do druhého poschodí nové (v roce 1904 dokončené) radnice, odtud v roce 1930 do dosavadních místností městské spořitelny v přízemí radnice. V roce 1932 se jej ujala Musejní společnost Náchod, která vydala jeden svazek sborníku (1934). Za nacistické okupace nebylo muzeum přístupné veřejnosti (sbírky byly uloženy v bednách), protože jeho prostory zabrali Němci pro vojenské účely. 

V letech 1945 - 1948 probíhala jednání o umístění muzea do druhého poschodí Státního zámku v Náchodě, k přestěhování sbírek však došlo až v roce 1950 a po instalaci části sbírek bylo muzeum 18. září 1951 otevřeno. Na sklonku 50. let (nejpozději 1960) získalo statut okresního muzea. V roce 1969 bylo zpřístupno podzemí nedokončené dělostřelecká tvrze Dobrošov (sruby Zelený, Můstek a Jeřáb propojené chodbamí, sály atd.) z 30. let, která byla v roce 1995 prohlášena za národní kulturní památku. V 90. letech muzeum prostory ve druhém poschodí zámku postupně opustilo. Depozitáře a pracovny byly již předtím zřízeny v domě čp. 1284 na zámku (bývalý lesní úřad náchodského velkostatku). Expozice historie Náchodska byla likvidována. 

V 80. letech v souladu s tehdejšími tendencemi došlo k integraci dvou městských muzeí, a sice Pamatníku města Police nad Metují (vznikl 1946) a Jiráskova muzea v Hronově (zal. 1908). Expozice Jiráskova muzea v Hronově (umístěna ve druhém poschodí v průčelí Jiráskova divadla) zůstala zachována, pouze zde došlo k některým změnám v instalaci. Je zaměřena na Jiráskovu kroniku U nás s ústřední postavou P. Josefa Regnera, (u A. Jiráska Havlovický), na dějiny ochotnického divadla v Hronově, významné hronovské rodáky (A. Jirásek, J. Čapek, E. Hostovský, J. Freiwald). Okresní muzeum dále spravuje rodný domek A. Jiráska. - V Polici nad Metují instalovalo okresní muzeum v bývalém benediktinském klášteře expozici dějin města (1993, u příležitosti 740. výročí první písemné zprávy o lokalitě). 

V roce 1998 dostalo muzeum od okresmího úřadu dům čp. 18 na nám. T. G. Masaryka v Náchodě (jeden ze dvou nejstarších měšťanských domů v Náchodě po požáru 1663), který byl v roce 1999 stavebně upraven pro muzejní účely. V listopadu 1999 začala instalace stálé expozice Dějiny Náchoda a Náchodska, jež byla slavnostně otevřena 4. října 2000. 

Spolu se zánikem Okresních úřadů, přešlo Okresní muzeum Náchod pod nového zřizovatele - Královehradecký kraj. S tím také souvisí změna názvu na Regionální Muzeum v Náchodě (od 1.4.2003).


PhDr. Ladialav Hladký, CSc

Původní instalace Hrašeho muzea 80.léta 19. stol.

Původní instalace Hrašeho muzea 80.léta 19. stol.

Expozice archeologie 50. léta 20. stol.

Expozice archeologie 50. léta 20. stol.

Expozice archeologie 70. léta 20.stol.

Expozice archeologie 70. léta 20.stol.

Expozice archeologie 1999

Expozice archeologie 1999

Diorama v expozici archeologie 1999

Diorama v expozici archeologie 1999

Důležité informace:

Od 1. 11. 2016 nebudou tyto stránky z důvodu ukončení provozu služby blog.webzdarma již aktualizovány.

Nové aktuální informace proto hledejte na nových stánkách na adrese:

www.muzeumnachod.cz


Rychlý kontakt:

Tel./Fax.:  491 423 248
Mobil:       724 156 909

info@muzeumnachod.cz

 

RMN je příspěvkovou organizací zřizovanou Královéhradeckým krajem

Festung / Fort Dobrosov

Vyhledávání je funkční pouze v příspěvcích (výstavy, oznámení...). Touto cestou nelze bohužel hledat na statických stránkách (pracovníci, expozice....)

KamDnesVyrazíme.cz

Kudyznudy.cz - tipy na výlet