Knihovna Regionálního muzea v Náchodě

Knihovna Regionálního muzea v Náchodě
Masarykovo nám. 1
547 01 Náchod

Tel.: 491 423 248
e-mail: muzeumna.knihovna(zavinac)
seznam.cz

Evidenční číslo na MK ČR: 5628/2003
Sigla: NAE301


Kontaktní osoba: Mgr. Pavlína Nývltová
Otevírací doba: - po předchozí domluvě je možno knihovnu navštívit v pracovní dny

 

Úvod

Knihovna Regionálního muzea v Náchodě je knihovnou základní se specializovanými fondy. Historický fond obsahuje dokumenty sbírkové povahy: rukopisy a staré tisky, mezi nimiž se nachází poměrně značné množství unikátů. Jsou zde zejména díla s náboženskou tématikou - různé modlitební knížky a bible, ale také např. díla s tématikou lidového léčitelství či válečnou. Ve specializovaném fondu knihovny jsou dokumenty vztahující se k odborné činnosti muzea: encyklopedie, slovníky, periodika, odborné publikace, regionální literatura.

V současnosti se muzejní knihovna při rozšiřování svého fondu zaměřuje zejména na díla s regionální tématikou - jedná se hlavně o publikace týkající se historie regionu v širším slova smyslu, dějin závodů, přírodního a kulturního dědictví, je zde zastoupena i tvorba význačných spisovatelů spjatých s regionem (A. Jiráska, E. Hostovského, B. Němcové apod.). Dále je fond naší knihovny rozšiřován o odborné publikace, které potřebují odborní pracovníci ke své práci.

Muzejní knihovna je knihovnou prezenční, knihy půjčujeme jen ke studiu v badatelně, pouze ze závažných důvodů je ve výjimečných případech možno - po předchozí domluvě s ředitelem muzea, některá díla zapůjčit i mimo prostory muzea (domů). Nastane-li tato situace, sepíšeme smlouvu o výpůjčce, kde je mimo jiné stanoveno na jak dlouho je kniha zapůjčena, z jakého důvodu (např. psaní diplomové práce) a režim, jak se s knihou má zacházet.


Knihovní fondy

Součástí knihovního fondu Regionálního muzea v Náchodě jsou knihy ze tří muzeí - z původního majetku náchodského muzea (pracovně nazýváme tzv. náchodský fond) a z poboček muzea - Jiráskova muzea v Hronově (pracovně tzv. hronovský fond) a Muzea města Police nad Metují (pracovně tzv. polický fond). Knihy náležící do hronovského a polického fondu byly v minulosti majetkem hronovského a polického muzea, majetkem náchodského muzea se staly teprve poté, co muzea v Hronově a Polici nad Metují zanikla jako samostatné instituce a stala se součástí Regionálního (do roku 2002 Okresního) muzea v Náchodě.

Z tohoto důvodu jsou knižní fondy uloženy na více místech. Vlastní knihovna a badatelna muzea se nachází v administrativní budově na Masarykově náměstí v Náchodě; zde jsou umístěny všechny publikace z náchodského fondu a část knih z fondu hronovského. Zbývající část hronovského knižního fondu je umístěna v prostorách Jiráskova muzea v Hronově, které sídlí ve druhém poschodí budovy hronovského Jiráskova divadla. Knihy pocházející z polického muzea jsou dosud uloženy v budově bývalého polického muzea - v benediktinském klášteře v Polici nad Metují.


Členění knihovny

Náchodský fond naší knihovny je členěn převážně předmětově: zahrnuje signatury R - regionální literatura, Mz - historická muzejní knihovna, Př. - tzv. příruční knihovna, která zahrnuje hlavně knihy odborného charakteru sloužící k práci zaměstnanců muzea; tato signatura je uzavřena a již se dále nedoplňuje, byla nahrazena značkou I. Poslední signaturu tvoří značka RKPS - pro historické rukopisy.

Hronovský fond obsahuje pouze jednotnou značku B - pro knihy a mapy, podrobnější členění zde není. Jedná se o značku, kterou používali pracovníci hronovského muzea.

Polický fond není označen žádnými signaturami. Tento fond teprve čeká na své podrobnější zpracování, proto do budoucna uvažujeme, že knihám bude přidělena značka P (P jako Police nad Metují).

V současné době pracujeme na elektronické katalogizaci knih, která je prováděna do knihovního systému CLAVIUS. Jako pomocné používáme soupisy zpracované v excelu, které se nám velmi osvědčily. Počítač je v případě potřeby k dispozici rovněž návštěvníkům knihovny z řad široké veřejnosti.Knihovní řád: stáhnout ve formátu PDF
Badatelský list: stáhnout ve formátu PDF
Ceník služeb: stáhnout ve formátu PDF

Důležité informace:

Od 1. 11. 2016 nebudou tyto stránky z důvodu ukončení provozu služby blog.webzdarma již aktualizovány.

Nové aktuální informace proto hledejte na nových stánkách na adrese:

www.muzeumnachod.cz


Rychlý kontakt:

Tel./Fax.:  491 423 248
Mobil:       724 156 909

info@muzeumnachod.cz

 

RMN je příspěvkovou organizací zřizovanou Královéhradeckým krajem

Festung / Fort Dobrosov

Vyhledávání je funkční pouze v příspěvcích (výstavy, oznámení...). Touto cestou nelze bohužel hledat na statických stránkách (pracovníci, expozice....)

KamDnesVyrazíme.cz

Kudyznudy.cz - tipy na výlet