Muzeum města Police nad Metují

Muzeum města Police nad Metují
Komenského náměstí, Klášter čp.1, 549 54 Police n.M.


Otevírací doba a vstupné:


Otevírací doba:
Květen: pátek, sobota, neděle a státní svátky 1.5. a 8.5. 9,00-12,00 a 13,00-16,30 hod.
Červen-září: denně kromě pondělí 9,00-12,00 a 13,00-16,30 hod.

Říjen-duben: pro organizované skupiny po předchozí telefonické či e-mailové domluvě (pouze v pracovní dny), nutno dohodnout alespoň s týdením předstihem

Telefon NENÍ (objednávky tel. 491 423 248, 604 875 685, či e-mail: police@muzeumnachod.cz

 

POZOR!

v sobotu a neděli 1. a 2. 10. 2016 bude mimořádně otevřeno

 

Vstupné stálá expozice + výstavy:  
Plné vstupné (dospělí): 30,- Kč
Snížené vstupné (děti od 6-ti let, studenti, důchodci): 15,- Kč
Děti do 6-ti let 0,- Kč
Držitelé průkazu AMG, NPÚ a učitelé jako doprovod školní výpravy 0,- Kč
   
Fotografování: 15,- Kč
   
10% sleva pro držitele Rodinného pasu:  
Plné vstupné (dospělí): 27,- Kč
Snížené vstupné (děti od 6-ti let, studenti, důchodci): 13,- Kč
 

Vstup zdarma:

Noc kostelů Muzejní noc- na přelomu května  a června v rámci celostátní akce, obvykkle 19,00-23,30 hod.

Den otevřených dveří u příležitosti státního svátku 28. října, 9,00-12,00 a 13,00-16,00  hod. (s odborným pracovníkem muzea)

Ve dnech 20.9. a 27.9.2014 bude pro držitele Rodinných pasů mimořádná akce - děti do 18 let budou mít vstup zdarma.


Základní informace pro návštěvníky:


Bezbariérový přístup:

NE - expozice se nachází v prvním patře historické budovy s nenormovaným historickým schodištěm
WC: ANO
Možnosti parkování: ANO - Masarykovo náměstí cca 5 min pěšky (placené), parkoviště u Penny marketu cca 5 min pěšky, v omezené míře také před muzeem
Možnosti uložení jízdních kol: Omezené (v průjezdu do nádvoří kláštera a na nádvoří kláštera, bez ostrahy a bez možnosti uzamknutí)
Prodej suvenýrů a knih: ANO - prodej knih vydávaných RMN a pohlednic
Občerstvení: NE (restaurace na náměstí cca 5 min od muzea)
Turistické známkové místo:

NE

Příležitostné výstavy: ANO  - schodiště a chodba stálé expozice
Další prohlídkové okruhy: ANO - Stará patrová barokní roubená škola z roku 1785, na požádání (v ceně vstupného, pokud neprobíhají příležitostné výstavy) více o staré škole >>>
Poznámka: Součástí muzea NENÍ prohlídka ostatních prostor kláštera ani klášterního kostela Nanebevzetí P. Marie.

 


Popis expozice:


Benediktinský klášter s kostelem Nanebevzetí P. Marie v Polici nad Metují:

Klášter byl založen začátkem 13. století mnichy řádu sv. Benedikta. Jeho současná barokní podoba pochází z let roku 1754-72. Zdobí ho dva portály se znaky opata a konventu. Před kostelem se nachází čtyři kamenné barokní sochy světců z roku 1770. Součástí klášterního komplexu je kostel Nanebevzetí P. Marie založený v letech 1253 až 1278 opatem Martinem I. a dokončený rok 1294 za opata Bavora z Netčin. Klášter byl několikrát vypálen a přestavován. V roce 1954 byla při restaurování objevena freska Kristovy hlavy z doby kolem roku 1300, portálek, sanktuář a jiné cenné památky. Vchod do kostela je zdoben unikátním raně gotickým portálem pocházejícím z let 1270-1280, jehož spodní část zasahuje asi 0,8m pod úroveň terénu. Klášter byl roku 1785 zrušen a kostel přeměněn na farní. V letech 1894-95 došlo k částečné regotizaci interiéru kostela. Prostory kláštera dnes slouží jako byty, skladové a jiné prostory a jsou z větší části nepřístupné a nejsou součástí prohlídky muzea. Kostel Nanebevzetí P. Marie je přístupný pouze v době Bohoslužeb.
Více o Kostele Nanebevzetí P. Marie >>>


Popis expozice:

Muzeum města Police nad Metují je umístěno v prvním patře benediktinského kláštera v místnostech původně určených pro pobyt opata, jejichž součástí je i soukromá secesní opatova kaple.

Muzeum vzniklo již v roce 1946 jako Pamatník města Police nad Metují. Později, v 80. letech 20. století, bylo v souladu s tehdejšími tendencemi integrováno s Okresním muzeem v Náchodě. To zde v roce 1993 u příležitosti 740. výročí první písemné zprávy o Polici nad Metují instalovalo tradičně pojatou expozici dějin města, která je průběžně v rámci možností inovována a doplňována (poslední rozsáhlejší reinstalace proběhla v roce 2007).

Součástí prohlídky je unikátní soukromá opatova kaple s původní secesní výzdobou a oltářem. Předsálí kaple je vybaveno nepůvodním pseudohistorickým vyřezávaným nábytkem z konce 19. století. Unikátem je i záchod umístěný za kaplí. Hlavní obytná místnost bytu je zařízena jako měšťanský pokoj z 19. století, s ukázkami nábytku, obrazů a skla a porcelánu.

Vlastní tradičně pojatá expozice je umístěna v jedné z místností opatova bytu. Jsou v ní vystaveny historické předměty dokumentující řemesla, obchod a činnost spolků v Policí nad Metují. Mezi exponáty zaujme především kupecké vyřezávané a polychromované znamení v podobě dvou draků podpíraných dvěma postavami - alegoriemi řemesel a obchodu, cechovní truhličky, váhy, soustava pivovarských měr, cechovní ferule či korouhev vyvěšovaná při pravidelných trzích. Poměrně rozsáhlá je i kolekce typářů pečetí. V expozici jsou dále představeny i podmalby na skle, svícny, historický model a dobové obrazy kaple na Hvězdě, či unikátní oltářní obraz malovaný na dřevěných dveřích. Zastoupeny jsou i ukázky kolovratů, historických hodin a oblečení. Své místo mají i předměty dokumentující činnost spolků (Sokol, Tamburašové, Velocipedisté…).

Na chodbě je instalována stálá výstava zachycují v hlavních bodech dějiny kolonizace Policka a dějiny městečka Polici nad Metují od první písemné zmínky v roce 1253 až do roku 2003. Výstava je doplněna medailonky významných osobností z Policka, např. významného historika V.V. Tomky, jehož manželka pocházela z Police nad Metují, pokrokového faráře Sigismunda Boušky, mykologa M. Bezděka, malíře V. Luňáčka, spisovatele A. Krtičky-Polického a diplomata a historika St. Brandejse.

V prostoru tzv. Laudonova sálu je zpřístupněn depozitář s kolekcí lidového malovaného nábytku z Policka a Hronovska z 19. století. Na stěnách jsou částečně odkryté barokní fresky zachycující mimo jiné i podobu průčelí klášterního kostela.

Na chodbách a schodišti expozice jsou během sezóny požádány pravidelně obměňované výstavy.

 

Stará patrová barokní roubená škola z roku 1785:

Na požádání je součástí prohlídky muzea, pokud zde právě neprobíhají příležitostné výstavy, také budova staré roubené školy. Původní roubená barokní patrová budova se šindelovou mansardovou střechou byla postavena v roce 1785 jako náhrada za nevyhovující dřevenou školu z roku 1705. Ve škole se vyučovalo až do roku 1857. Dnes slouží jako výstavní prostor a je samostatně otevřena pouze v době příležitostných výstav.  více o staré škole >>>

Police-expozice (0)Police-expozice (1)Police-expozice (2)Police-expozice (3)Police-expozice (4)Police-expozice (6)Police-expozice (7)Police-expozice (8)Police-expozice (9)Police-expozice (10)Police-expozice (11)Police-expozice (12)Police-expozice (13)Police-expozice (14)Police-expozice (15)Police-expozice (16)Police-expozice (17)Police-expozice (18)Police-expozice (19)Police-expozice (20)Police-expozice (21)Police-expozice (22)Police-expozice (23)Police-expozice (24)Police-expozice (25)Police-expozice (26)Police-expozice (27)Police-expozice (28)Police-expozice (29)Police-expozice (30)

Důležité informace:

Od 1. 11. 2016 nebudou tyto stránky z důvodu ukončení provozu služby blog.webzdarma již aktualizovány.

Nové aktuální informace proto hledejte na nových stánkách na adrese:

www.muzeumnachod.cz


Rychlý kontakt:

Tel./Fax.:  491 423 248
Mobil:       724 156 909

info@muzeumnachod.cz

 

RMN je příspěvkovou organizací zřizovanou Královéhradeckým krajem

Festung / Fort Dobrosov

Vyhledávání je funkční pouze v příspěvcích (výstavy, oznámení...). Touto cestou nelze bohužel hledat na statických stránkách (pracovníci, expozice....)

KamDnesVyrazíme.cz

Kudyznudy.cz - tipy na výlet