Pracovníci Regionálního muzea v Náchodě

Ředitel muzea:

 

Jméno:

Mgr. Petr Landr

 Funkce:

Ředitel muzea

 Pracoviště:

Masarykovo nám. čp.1, Náchod

 Telefon:

491 423 248 (linka 21), mobil: 606 620 624

 E-mail:

landr(a)muzeumnachod.cz

___________________________

Ekonomické oddělení:

 Jméno:

Ing. Petr Kosař

 Funkce:

Ekonom

 Pracoviště:

Masarykovo nám. čp.1, Náchod

 Telefon:

491 423 248 (linka 20), mobil: 724 156 909 (platí i pro všechny ostatní zaměstnance)

 E-mail:

kosar(a)muzeumnachod.cz

muzeumna.ekonom(a)seznam.cz

  ___________________________

Terénní archeolog:


Jméno:

Mgr. Jan Košťál

Funkce:

Archeolog

Pracoviště:

Masarykovo nám. čp.1, Náchod

Telefon:

491 423 248 (linka 26); mobil: 604 134 241

E-mail:

kostal(a)muzeumnachod.cz

muzeumna.archeolog2(a)seznam.cz

 ___________________________

Muzejní knihovna:

 

Jméno:

Mgr. Pavlína Švandová

 Funkce:

Odb. pracovník - knihovnice + pokladní

 Pracoviště:

Masarykovo nám. čp.1, Náchod

 Telefon:

491 423 248 (linka 22) 

E-mail:

 svandova(a)muzeumnachod.cz

  ___________________________

Správci poboček / odborní pracovníci:

 

Jméno:

Bc. Richard Švanda

 Funkce:

Správce pevnosti Dobrošov 

 Pracoviště:

Pevnost Dobrošov;

Náchod, Masarykovo nám. čp. 1

 Telefon:

491 426 047, mobil: 724 120 498

 E-mail:

svanda(a)muzeumnachod.cz

pevnost.dobrosov(a)seznam.cz

 ___________________________
 

Jméno:

Mgr. Jan Tůma

 Funkce:

Správce muzea v Polici nad Metují + odborný pracovník -

archeolog a kurátor sbírek: archeologie, militaria, etnografie, řemesla.

 Pracoviště:

Náchod, Masarykovo nám. čp. 1; Police n.M., Klášter čp.1; Police n.M., Stará škola Hvězdecká ulice čp.15,

 Telefon:

491 423 248 (linka 26)

 E-mail:

tuma(a)muzeumnachod.cz

police(a)muzeumnachod.cz

 ___________________________
 

Jméno:

Mgr. Alina Petričenko

Funkce:

Správce muzea v Hronově + odb. pracovník - kurátor sbírek

Pracoviště:

Náchod, Masarykovo nám. čp.1; Hronov, Muzeum A. Jiráska, nám. Čs.armády čp.500; Hronov, Rodný domek A. Jiráska

Telefon:

491 423 248

E-mail:

petricenko(a)muzeumnachod.cz

hronov(a)muzeumnachod.cz

 ___________________________
 

Jméno:

Mgr. et Mgr. Mariana Poláková

Funkce:

Správce muzea v Hronově + odb. pracovník - kurátor sbírek

Pracoviště:

Masarykovo nám. čp.1, Náchod; Muzeum A. Jiráska, nám. Čs.armády čp.500, 549 31 Hronov

Telefon:

 (v současné době na mateřské dovolené)

E-mail:

 

 ___________________________

Odborní pracovníci / edukátoři:

 

Jméno:

Mgr. Barbora Stehlíková

Funkce:

Edukátor; odborný pracovník – kurátor sbírek.

Pracoviště:

Masarykovo nám. čp.18, Náchod

Telefon:

491 433 722 (Út-Pá), 491 423 248 (Po)

E-mail:

stehlikova(a)muzeumnachod.cz

 ___________________________

 

Jméno:

Mgr. Veronika Mesnerová, DiS

 Funkce:

Edukátor 

 Pracoviště:

Masarykovo nám. čp.18, Náchod

 Telefon:

 (v současné době na mateřské dovolené)

 E-mail:

 muzeumna.edukator(a)seznam.cz

 ___________________________

Odborní pracovníci:


 

Jméno:

Alžběta Spíšková

 Funkce:

Výtvarnice + kurátor fondu fotografií a praporů

 Pracoviště:

Masarykovo nám. čp.1, Náchod

 Telefon:

491 423 248 (linka 28)

 E-mail:

spiskova(a)muzeumnachod.cz

 ___________________________

 

Jméno:

Mgr. Naďa Pochobradská

 Funkce:

Odb. pracovník - sbírková administrativa

 Pracoviště:

Masarykovo nám. čp.1, Náchod

 Telefon:

491 423 248 (linka 28)

 E-mail:

info(a)muzeumnachod.cz

 ___________________________
 

Jméno:

Mgr. Eliška Borůvková

Funkce:

Odb. pracovník - sbírková administrativa

Pracoviště:

Masarykovo nám. čp.1, Náchod

Telefon:

  (v současné době na mateřské dovolené)

E-mail:

 

 ___________________________

Konzervátorská dílna:

 

Jméno:

Marcela Meisnerová

 Funkce:

Konzervátorka + správce výstavní síně + prodej knih

 Pracoviště:

Masarykovo nám. čp.1, Náchod

 Telefon:

491 423 248 (linka 24)

 E-mail:

meisnerova(a)muzeumnachod.cz

muzeumna.konzervatorka(a)seznam.cz

 ___________________________

 

Jméno:

Vlastimil Pibil, DiS

 Funkce:

Konzervátor + požární preventista

 Pracoviště:

Masarykovo nám. čp.1, Náchod

 Telefon:

491 423 248 (linka 24)

 E-mail:

pibil(a)muzeumnachod.cz

 ___________________________

Stálá expozice čp.18:

 

Jméno:

 Jan Chmelař

 Funkce:

 Průvodce ve stálé expozici

 Pracoviště:

 Masarykovo nám. čp.18, Náchod

 Telefon:

 491 433 722

 E-mail:

 muzeumna.expozice1(a)seznam.cz

 ___________________________
 

Jméno:

Bc. Veronika Kumstová

 Funkce:

Průvodkyně ve stálé expozici + konzervátorka keramiky

 Pracoviště:

Masarykovo nám. čp.18, Náchod

Masarykovo nám čp.1, Náchod

Kladská ulice, Náchod

 Telefon:

491 433 722, 491 423 248 (linka 24)

 E-mail:

 

 

Poznámka:

V zájmu ochrany před automaticky generovanou nevyžádanou poštou a jiným spamen je znak @ v e-mailových adresách nahrazen zástupným symbolem (a). 

Pokud chcete adresu použít, přepište ji se znakem @ místo (a), popřípadě ji označte a pomocí kombinace kláves  Ctrl+C a Ctrl+V zkopírujte a znaky (a) nahraďte symbolem@ (klávesy AltGr+V).

Omlouváme tímto za komplikace, které vám to může způsobit.


Služební mobilní telefon vlastní pouze někteří zaměstnanci. Vedle pevné linky zaměstnanci používají soukromé mobilní telefony. Čísla jejich soukromých mobilních telefonů nejsou z důvodu ochrany soukromí uvedena. V případě, že tato čísla získáte (např. archeolog), volejte pouze v pracovní době. Ze stejného důvodu nelze zaručit dostupnost pracovníků na těchto číslech. Vzhledem k tomu, že služební hovory ze soukromých mobilních telefonů nejsou propláceny, odpovídají pracovníci na nepřijaté hovory pouze ve výjimečných případech.

Děkujeme za pochopení. 

Důležité informace:

Od 1. 11. 2016 nebudou tyto stránky z důvodu ukončení provozu služby blog.webzdarma již aktualizovány.

Nové aktuální informace proto hledejte na nových stánkách na adrese:

www.muzeumnachod.cz


Rychlý kontakt:

Tel./Fax.:  491 423 248
Mobil:       724 156 909

info@muzeumnachod.cz

 

RMN je příspěvkovou organizací zřizovanou Královéhradeckým krajem

Festung / Fort Dobrosov

Vyhledávání je funkční pouze v příspěvcích (výstavy, oznámení...). Touto cestou nelze bohužel hledat na statických stránkách (pracovníci, expozice....)

KamDnesVyrazíme.cz

Kudyznudy.cz - tipy na výlet