Pro Školy

Se začátkem nového školního roku by muzeum rádo proniklo do oblasti vzdělávání prostřednictvím výchovně-vzdělávacích aktivit. Muzeum díky kultuře, kterou šíří, je schopné odpovědět na měnící se potřeby lidí v současné době. Edukačním působením sbírek dochází k pozitivnímu rozvoji jedince, k utváření jeho hodnotové orientace a získání vztahu ke kulturnímu a historickému dědictví. V horizontu od září do prosince si muzeum klade za cíl mimo jiné připravit i vzdělávací programy pro všechny typy a úrovně škol. Těžištěm výchovné a vzdělávací práce se postupně stane různorodá nabídka vzdělávacích, výchovných a zážitkových programů pro MŠ, ZŠ a SŠ. Připravované programy lze zahrnout do školního vzdělávacího systému pro základní vzdělávání a uplatnit ve vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět; Člověk a společnost.

Aby byl program co nejlépe přizpůsoben dané skupině, je vhodné lektora muzea předem informovat o věku a zájmech účastníků, zaměření školy, případně o speciálních potřebách účastníků, např. o přítomnosti žáků se zvláštním zájmem o historii, handicapovaných dětí nebo dětí s poruchami učení či chování ve skupině. Během programů je třeba, aby účastníci respektovali základní pravidla chování v muzeu, tzn. byli ohleduplní k ostatním návštěvníkům muzea a přistupovali k vystaveným exponátům s dostatečnou opatrností. Prosíme pedagogy, aby své žáky na návštěvu muzea připravili (sdělili jim název programu nebo výstavy, na kterou se chystáte; zjistili, zda o tématu mají nějaké informace). Po skončení návštěvy proveďte u žáků evaluaci, sekundárně pracujte se získanými informacemi. Za děti přicházející do muzea na program nepřebírá zodpovědnost lektor nebo průvodce, ale odpovědnost zůstává na pedagogickém či odborném doprovodu, který doprovází děti do muzea.

Délka programu je cca 60 minut (je možné časově přizpůsobit požadavkům skupiny). Cena je 10 Kč na dítě z MŠ, 20 Kč na žáka či studenta, pedagogický doprovod zdarma. Pokud chcete objednat vzdělávací program na konkrétní termín, prosíme, učiňte tak minimálně týdenním předstihem telefonicky u Mgr. Mesnerové Veroniky na tel. čísle 491 423 248 nebo na e-mailové adrese muzeumna.edukator@seznam.cz.

 

Výchovně vzdělávací programy pro mateřské školky

 

Výchovně vzdělávací programy pro základní školy

 

Nabídka specializovaných přednášek a výkladů od odborných pracovníků

 

 

 

 

 

Důležité informace:

Od 1. 11. 2016 nebudou tyto stránky z důvodu ukončení provozu služby blog.webzdarma již aktualizovány.

Nové aktuální informace proto hledejte na nových stánkách na adrese:

www.muzeumnachod.cz


Rychlý kontakt:

Tel./Fax.:  491 423 248
Mobil:       724 156 909

info@muzeumnachod.cz

 

RMN je příspěvkovou organizací zřizovanou Královéhradeckým krajem

Festung / Fort Dobrosov

Vyhledávání je funkční pouze v příspěvcích (výstavy, oznámení...). Touto cestou nelze bohužel hledat na statických stránkách (pracovníci, expozice....)

KamDnesVyrazíme.cz

Kudyznudy.cz - tipy na výlet