Prodej publikací

Publikace lze objednat e-mailem:  muzeumna.konzervatorka@seznam.cz

popřípadě písemně na adrese:
Regionální muzeum v Náchodě
Masarykovo náměstí čp.1
547 01 Náchod

Publikace budou zaslány poštou na dobírku.

 

 

Náchod za Protektorátu
Autoři: Sádlo, Václav & Čtvrtečková, Alena

Kniha mapuje osudy Náchoda a jeho obyvatel během období okupace od vstupu vojsk Wehrmacht 15.3.1939, až po události v květnu roku 1945.
Publikace je doplněná mimořádným obrazovým materiálem.

Cena: 390,-

Nakladatel: Pro Regionální muzeum v Náchodě Nakladatelství Bor Liberec

ISBN: 978-80-87607-06-0

Počet stran: 200
Rok vydání: 2012

 

 


Náchodsko od minulosti k dnešku č.7. In memoriam PhDr. Ladislav Hladký Csc.

Sborník přináší statě kolektivu autorů, kteří tímto chtěli vzdát poctu svému kolegovi, historikovi a archivářovi Ladislavu Hladkému (+2011), který byl dlouholetým zaměstnancem Regionálního muzea v Náchodě.

Cena: 390,-;

Počet stran: 488
Rok vydání: 2012

 

 

Aby se nezapomnělo... Příběhy obětí nacistické perzekuce z Náchodska, Hronovska, Policka a Českoskalicka 1938-1945

Autor: Václav Sádlo

Cena: 270,-

Anotace: Publikace, vydaná u příležitosti 65. výročí konce druhé světové války, zachycuje osudy lidí, kteří obětovali své životy v období, kdy se rozhodovalo o další existenci našeho národa. Autor vychází z písemných dokumentů, dále se opírá o rozhovory s pamětníky a rodinnými příslušníky. Předmětem jeho pozornosti nejsou jenom strohé životopisné údaje, ale také často neuvěřitelné příběhy, které přináší pouze válka.

Nakladatel: Pro Regionální muzeum v Náchodě Nakladatelství Bor Liberec

ISBN: 978-80-86807-91-1

Formát: 357 str., 32x16 cm

Rok vydání: 2010

 

 

Běloveská tragédie. Příčiny, průběh a následky

Autor: Václav Sádlo

Cena: 80,-

VYPRODÁNO

Anotace: Autor na základě pečlivého rozboru pramenů a s využitím možností orální historie provedl rekonstrukci dramatických událostí, které se odehrály 9. a 10. května v Bělovsi, dnešním předměstí Náchoda. Šlo o střet jednotek zbraní SS se sovětským vojskem, při němž přišlo o život i několik náchodských občanů.

Nakladatel: Pro Regionální muzeum v Náchodě Nakladatelství Bor Liberec

ISBN: 978-80-904463-0-4

Formát: 91 str., 21x15 cm

Rok vydání: 2009 (2. vydání)

 

 

Bohdašín – Končiny 1942. Sborník příspěvků k dějinám protifašistického odboje na Červenokostelecku

Autor: František Drahoňovský (ed.)

Cena: 10,-

Anotace: Publikace se věnuje osobě radiotelegrafisty Jiřího Potůčka a jeho pobytu na Červenokostelecku a lidem, kteří mu pomáhali v odbojové činnosti.

Nakladatel: ŠKK MěstNV v Červeném Kostelci

ISBN:

Formát: 51 str., 21x15 cm

Rok vydání: 1983

 

 

Cykloprůvodce.  Východní Čechy na kole i pěšky

Autor:

Cena: 100,-

VYPRODÁNO

Anotace: Publikace obsahuje trasy pro horská i silniční kola, výlety jsou členěny podle náročnosti od lehkých po nejnáročnější. U každé trasy je uveden podrobný textový popis, grafické mapové podklady a samozřejmě přehledný výškový profil trasy. Publikace je provedena v praktickém formátu A5 s kroužkovou vazbou a zpevněnými listy. Výběr startovacích míst tras: Trutnov, Broumov, Jíčín, Dvůr Králové nad Labem, Červený Kostelec, Náchod, Nové Město nad Metují, Hradec Králové, Pardubice, Chrudim, Ústí nad Orlicí, Litomyšl, Česká Třebová, Lanškroun.

Nakladatel: BEKR

ISBN:

Formát: 72 str., 21x15 cm

Rok vydání: 

 

České a slezské vánoce v 18. a 19. století.  Zapomenuté koledy a pastorální skladby

Autor: Ladislav Šikut (ed.)

Cena: 230,-

VYPRODÁNO

Anotace: Nahrávka obsahuje jednak méně známé koledy převážně z Krkonoš, Orlických hor a okolí (včetně 3 koled sudetských), jednak varhanní preludia či pastorely C.F.Pitsche, J.L.Zvonaře a J.Müllera a varhanní skladbičky českých kantorů z Choceňského manuskriptu a z Českých dudánek. Na varhany (v Polici n.Metují, Bezděkově n.Metují a Teplicích n.Metují) hraje Ladislav Šikut, zpívá Romana Rošková (soprán) a Jiřina Vlachová (mezzosoprán).

Nakladatel: Rosa Classic

Kód produktu: RD 1348

Formát: CD

Rok vydání: 2006 

 

Československé  opevnění 1935-1938

Autor: Lubomír Aron a kol.

Cena: 195,-

Anotace: Sborník příspěvků věnovaných kompletní problematice československého pohraničního opevnění. Publikace je vybavená množstvím podrobných nákresů, názorných fotografií a tabulek.

Nakladatel: Nákladem Okresního muzea Náchod ve spolupráci s nakl. a vydav. FORTprint Dvůr Králové nad Labem

ISBN: 80-86011-05-4

Formát: 195 str., 23x16 cm

Rok vydání: 2002 (2. opravené vydání) 

 

Deník 1942-1945

Autor: Michal Kraus

Cena: 240,-

Anotace: Deník židovského chlapce z let 1942 až 1945, zachycuje věznění dospívajícího mladíka v jednotlivých koncentračních táborech- Terezín, Osvětim, Mauthausen, během výše zmíněných let, a anabázi, kterou musel podstoupit při návratu do vlasti.

Rok vydání: 2012

nakladatel: Kvartus media k.s. ve spolupráci s Regionálním muzeem v Náchodě. 

 

Dějiny v českém krásném písemnictví: sborník příspěvků z literárněhistorické konference ke 150. výročí narození Aloise Jiráska

Autor:

Cena: 115,-

Anotace: Sborník příspěvků z konference věnované životu a dílu klasika české literatury Aloise Jiráska.

Nakladatel: Náchod : Okresní muzeum, 2002
  Hronov : Městský úřad, 2002
  Praha : Společnost Aloise Jiráska, 2002 (Jaroměř : Paseka, 2002)

ISBN: 80-238-8969-9

Formát: 175 str., 29x16 cm

Rok vydání: 2002 

 

Egon Hostovský a jeho rodný kraj   

Autor: Václav Sádlo

Cena: 55,-

Anotace:  Knížka byla vydána při příležitosti stého výročí narození Egona Hostovského, rodáka z Hronova. Sleduje nejen důležité momenty jeho mladých let, prožitých v rodném kraji, ale především to, jak se tento kraj odrazil v jeho literární tvorbě. Kniha je doplněna reprodukcemi fotografií a dokumentů, z nichž mnohé jsou zveřejněny vůbec poprvé.

Nakladatel: Nakladatelství Bor Liberec

ISBN: 978-80-86807-78-2

Formát: 56 str., 21x15 cm

Rok vydání: 2008 

 

Egon Hostovský and his Native Land

Autor: Václav Sádlo

            translated from Czech by Robert Russell

Cena: 60,-

Anotace:  Knížka byla vydána při příležitosti stého výročí narození Egona Hostovského, rodáka z Hronova. Sleduje nejen důležité momenty jeho mladých let, prožitých v rodném kraji, ale především to, jak se tento kraj odrazil v jeho literární tvorbě. Kniha je doplněna reprodukcemi fotografií a dokumentů, z nichž mnohé jsou zveřejněny vůbec poprvé.

Nakladatel: Náchod : Regional Museum

ISBN: 978-80-254-3509-0

Formát: 50 str., 21x15 cm, anglicky

Rok vydání: 2008 

 

 Název: Egon Hostovský a rodný kraj

Autor: Václav Sádlo

Cena: 60,-

Anotace:  Publikace sleduje nejen důležité momenty jeho mladých let, prožitých v rodném kraji, ale především to, jak se tento kraj odrazil v jeho literární tvorbě. Kniha je doplněna reprodukcemi fotografií a dokumentů, z nichž mnohé jsou zveřejněny vůbec poprvé.

Nakladatel: Regionální muzeum v Náchodě

ISBN: 978-80-254-8969-7

Formát: 53 str., 21x15 cm

Rok vydání: 2010 (2. přepracované vydání)

 

Horizonty [ne]svobody I. Poličtí vězni okresu Náchod v letech 1948-1989

Autor: Věra Vlčková

Cena: 160,-

Anotace: Publikace je věnována osudu politických vězňů komunistického režimu a účastníků tzv. 3. odboje. Jsou zde uvedeny osudy politických vězňů, kteří jsou životně spojeni s Náchodskem, buď se zde narodili, měli zde svá bydliště nebo se sem přistěhovali a dlouhodobě tady žili a žijí.

Nakladatel: Konfederace politických vězňů – okresní pobočka Náchod, Okresní úřad Náchod za přispění měst a obcí okresu Náchod

ISBN: 80-238-6374-6

Formát: 417 str., 21x15 cm

Rok vydání: 2000

 

 

Horizonty [ne]svobody II

Autor: Věra Vlčková

Cena: 125,-

Anotace: Publikace navazuje na předchozí knihu věnovanou osudu politických vězňů komunistického režimu a účastníků tzv. 3. odboje. Autorka v ní zpracovává nově získané materiály týkající se dalších osob, současně však doplňuje i informace o již dříve uvedených.

Nakladatel: Konfederace politických vězňů – okresní pobočka Náchod, Obce a města okresu Náchod

ISBN: 80-239-0686-0

Formát: 182 str., 21x15 cm

Rok vydání: 2003

 

Hronov a dějiny

Autor: Ladislav Hladký

Cena: 80,-

Anotace: Publikace si klade za cíl představit čtenářům malé, leč kulturními tradicemi významné město Hronov ležící v krásném a turisticky atraktivním koutě severovýchodních Čech. Autor se pokusil o postižení základních vývojových tendencí dějin města i sousedních obcí, které jsou dnes jeho místními částmi.

Nakladatel: Okresní muzeum Náchod

ISBN: 80-238-4156-4

Formát: 111 str., 21x15 cm

Rok vydání: 1999

 

Hronov a jeho muzeum

Autor: Ladislav Hladký

Cena: 15,-

Anotace: Publikace ve stručnosti připomíná dějiny města Hronova, popisuje jeho znak a expozici v Jiráskově muzeu a rodný domek Aloise Jiráska.

Nakladatel: Okresní muzeum Náchod

ISBN: 80-238-7178-1

Formát: 18 str., 21x15 cm

Rok vydání: 2001 (3. upravené vydání)

 

 Jan Kolda ze Žampachu.  Život táborského hejtmana, loupeživého rytíře, kondotiéra a psance

Autor: Vladimír Wolf

Cena: 150,-

Anotace: Publikace je věnována rozporuplné osobnosti Jana Koldy ze Žampachu, husitského hejtmana, který pobýval v letech 1437-1456 v Náchodě.

Nakladatel: Vydala Pedagogická fakulta UHK v nakladatelství Lupus Trutnov

ISBN: 80-238-5084-9

Formát: 157 str., 22x16 cm

Rok vydání: 2002

 

Jarmila Haldová a její vyznání do dřeva

Autor: Václav Špláchal – Marie Otavová

Cena: 95,-

Anotace: Publikace prezentuje uměleckou práci Jarmily Haldové – její dřevoryty, dřevěné plastiky, loutky apod.

Nakladatel: Okresní muzeum Náchod

                Městské muzeum Žamberk

                Muzeum zimních sportů, turistiky a řemesel v Deštném v Orlických horách

ISBN:

Formát: 31 str., 30x21 cm

Rok vydání: 2002

 

Ještě jsme tady

Autor: Tomáš Magnusek

Cena: 189,-

Anotace: Sborník je věnovaný šesti osobnostem vědy, kultury a sportu: Františku Filipovi (režisér), Ilju Hurníkovi (hudební skladatel), Josefu Masopustovi (fotbalista), Miloši Matyášovi (fyzik), Miloši Nesvadbovi (malíř a herec), Ljubě Skořepové (herečka).

Nakladatel: Vlastním nákladem autora za přispění firmy Verner

ISBN: 80-239-3934-3

Formát: 104 str., 21x15 cm

Rok vydání: 2004

 

Jindřich Havlíček. Obrazy a kresby

Autor: Václav Sádlo – Blanka Nešetřilová

Cena: 26,-

Anotace: Katalog vydaný u příležitosti výstavy obrazů a kreseb náchodského rodáka Jindřicha Havlíčka.

Nakladatel: Regionální muzeum v Náchodě

ISBN:

Formát: nestr., 15x21 cm

Rok vydání: 2004

 

Josefov ve starých pohlednicích

Autor: Olga Mertlíková

Cena: 295,-

Anotace: V publikaci je zobrazeno 147 historických pohlednic, které doprovodným textem opatřila Olga Mertlíková.

Nakladatel: Městské muzeum v Jaroměři ve spolupráci s Jaroslavem Králem a Jiřím Mohlesem

ISBN: 80-903131-6-7

Formát: 239 str., 15x21 cm

Rok vydání: 2007

 

 Keramika ze sbírek Okresního muzea v Náchodě.  Katalog k výstavě

Autor: Václav Sádlo (ed.)

Cena: 3,-

Anotace: Katalog k výstavě zachycuje reprezentativní výběr z rozsáhlé sbírky keramiky z fondů muzea.

Nakladatel: Okresní muzeum Náchod

ISBN:

Formát: nestr., 21x21 cm

Rok vydání:1984

 

Krajem devatera pohádek

Autor: Aleš Fetters

Cena: 20,-

Anotace: Průvodce rodným krajem bratří Čapků seznamuje s místy, která jsou zachycena v pohádkách Karla Čapka, v jedné Josefově a jedné málo známé pohádce jejich sestry Heleny. Kniha je ilustrována kresbami Josefa Vika.

Nakladatel: Vydala obec Malé Svatoňovice a Muzeum bratří Čapků

ISBN: 80-239-5062-2

Formát: 19 str., 21x15 cm

Rok vydání: 2005

 

 

Křesťanství v Podorlicku.  Historický vývoj od nejstarších dob až do současnosti

Autor: Jiří Mach (ed.)

Cena: 150,-

Anotace: Podává komplexní představu o významu křesťanství pro region Podorlicka v minulosti i současnosti a pevný základ, od něhož se může odvíjet další badatelská práce. Věnuje se např. dějinám a postavení církve římskokatolické, českobratrské evangelické, bratrské, Jednotě bratrské, československé husitské a dalším v této oblasti.

Nakladatel: Státní okresní archiv v Rychnově nad Kněžnou a Městské muzeum v Dobrušce

ISBN: 80-901757-7-5

Formát: 311 str., 21x15 cm

Rok vydání: 2000

 

Náchod v dílech profesionálních malířů

Autor: Bohumír Španiel – Václav Sádlo – Blanka Nešetřilová – Pavlína Nývltová

Cena: 45,-

Anotace: Katalog byl vydán u příležitosti stejnojmenné výstavy pořádané v rámci oslav k 750. výročí první písemné zmínky o městě Náchodě. Obsahuje krátké medailonky známých náchodských umělců.

Nakladatel: Regionální muzeum v Náchodě

ISBN:

Formát: nestr., 15x21 cm 

Rok vydání: 2004

 

 

Náchod za první světové války. Katalog k výstavě

Autor: Václav Sádlo – Oldřich Šafář– Vincenc Fikr

Cena: 6,-

Anotace: Publikace je věnována dějinám Náchoda v období první světové války.

Nakladatel: Okresní muzeum Náchod

ISBN:

Formát: 8 str., 21x15 cm

Rok vydání: 1991

 

Náchodské figurky

Autor: Oldřich Šafář

Cena: 35,-

Anotace: Publikace zachycuje typické figurky lidí a lidiček, které vybočovaly z normálu a byly proto do jisté míry předmětem zájmu svých spoluobčanů. Viděli v nich bohem poznamenané, a proto jim také říkali „boží lidé“. Portréty některých z nich jsou součástí sbírek Regionálního muzea v Náchodě.

Nakladatel: Okresní muzeum Náchod

ISBN:

Formát: 16 str., 21x15 cm

Rok vydání: 1999

 

Náchodsko od minulosti k dnešku 1. Vlastivědný sborník muzeí náchodského okresu

Autor: Václav Sádlo (ed.)

Cena: 25,-

Anotace: Sborník příspěvků věnovaný nejrůznějších dějinným událostem náchodského regionu.

Nakladatel: Okresní muzeum Náchod ve spolupráci s městskými muzei náchodského okresu

ISBN:

Formát: 247 str., 24x16 cm

Rok vydání: 1985

 

 

Náchodsko od minulosti k dnešku 2. Vlastivědný sborník muzeí náchodského okresu

Autor: Václav Sádlo (ed.)

Cena: 35,-

Anotace: Sborník příspěvků věnovaný nejrůznějších dějinným událostem náchodského regionu.

Nakladatel: Okresní muzeum Náchod ve spolupráci s městskými muzei náchodského okresu

ISBN:

Formát: 267 str., 24x16 cm

Rok vydání: 1987

 

Náchodsko od minulosti k dnešku 3. Vlastivědný sborník muzeí náchodského okresu

Autor: Václav Sádlo (ed.)

Cena: 45,-

Anotace: Sborník příspěvků věnovaný nejrůznějších dějinným událostem náchodského regionu.

Nakladatel: Okresní muzeum Náchod ve spolupráci s městskými muzei náchodského okresu

ISBN:

Formát: 279 str., 24x16 cm

Rok vydání: 1989

 

 

Náchodsko od minulosti k dnešku 4

Autor: Jaroslav Čáp – Václav Sádlo – Jan Tůma (edd.)

Cena: 190,-

Anotace: Sborník příspěvků věnovaný nejrůznějších dějinným událostem náchodského regionu.

Nakladatel: Okresní muzeum Náchod u příležitosti 60. narozenin PhDr. Ladislava Hladkého, CSc.

ISBN: 80-238-8851-X

Formát: 319 str., 24x16 cm

Rok vydání: 2002

 

Náchodsko od minulosti k dnešku 5. Jan Karel Hraše (1840-1907). Sborník příspěvků ke stoletému výročí úmrtí Jana Karla Hraše

Autor: Václav Sádlo (ed.)

Cena: 170,-

Anotace: Sborník věnovaný osobnosti Jana Karla Hrašeho, archeologa, historika, pedagoga a zakladatele náchodského muzea. 

Nakladatel: Pro město Náchod a Regionální muzeum v Náchodě vydalo Nakladatelství Bor Liberec

ISBN: 978-80-86807-72-0

Formát: 322 str., 24x16 cm

Rok vydání: 2007

 

 Náchodsko od minulosti k dnešku 6. Sborník příspěvků v šedesátinám PhDr. Václava Sádla

Autor: Jan Tůma (ed.)

Cena: 200,-

Anotace: Sborník příspěvků věnovaný nejrůznějších dějinným událostem náchodského regionu vydaný u příležitosti 60. narozenin ředitele náchodského muzea PhDr. Václava Sádla.

Nakladatel: Pro Regionální muzeum v Náchodě vydalo Nakladatelství Bor Liberec

ISBN: 978-80-86807-43-0

Formát: 416 str., 24x16 cm

Rok vydání: 2009

 

Náchodský okruh art deco

Autor: Josef Kroutvor

Cena: 50,-

Anotace: Publikace popisuje nejznámější stavby a architektonické prvky vzniklé v Náchodě a okolí v meziválečném období. Obsahuje názorné fotografie.

Nakladatel: Okresní muzeum Náchod – Okresní knihovna Náchod

ISBN: 80-900058-4-5

Formát: nestr., 21x15 cm

Rok vydání: 1994

 

Návraty

Autor: Olga Szymanská

Cena: 50,-

Anotace: Sbírka básní věnovaná městu Náchodu a jeho okolí. Je doplněna ilustračními fotografiemi.

Nakladatel: Vlastním nákladem

ISBN: 978-80-254-3109-2

Formát: nestr., 15x10 cm

Rok vydání: 2008

 

Odboj občanů okresu Náchod v zahraničních pozemních jednotkách (1936-1945)

Autor: Václav Sádlo

Cena: 190,-

Anotace: Kniha uvádí osudy účastníků všech druhů zahraničního odboje za druhé světové války, a to v našich pozemních jednotkám, spojeneckých armádách i partyzánských oddílech v Itálii a Jugoslávii. Publikaci tvoří jednotlivé medailonky v abecedním pořadí.

Nakladatel: Okresní muzeum Náchod ve spolupráci s nakladatelstvím albis international

ISBN: 80-86067-44-0

Formát: 549 str., 21x15 cm

Rok vydání: 2000

 

Osudy navzdory. Život a dílo Heleny Čapkové

Autor: Aleš Fetters

Cena: 30,-

Anotace: Publikace vypovídá o životě a díle spisovatelky Heleny Čapkové.

Nakladatel: Vydala obec Malé Svatoňovice a Muzeum bratří Čapků

ISBN: 978-80-254-2727-9

Formát: 32 str., 21x15 cm

Rok vydání: 2008

 

Osudy židovských rodin z Náchodska (1938-1945)

Autor: Alena Čtvrtečková

Cena: 370,-

VYPRODÁNO

Anotace: Publikace zaznamenává osudy židovských rodin žijících na Náchodsku. Publikaci tvoří jednotlivé medailonky v abecedním pořadí s doprovodnými fotografiemi.

Nakladatel: Pro Regionální muzeum v Náchodě Nakladatelství Bor Liberec

ISBN: 978-80-86807-82-9

Formát: 620 str., 23x16 cm

Rok vydání: 2010

 

Perníkářské formy

Autor: Václav Sádlo (ed.)

Cena: 6,-

Anotace: Publikace přibližuje proces vzniku perníku, zaměřuje se na výrobu a vývoj forem, které byly často dokladem řezbářského umění. Přibližuje také perníkářské umění na Náchodsku.

Nakladatel: Okresní muzeum Náchod

ISBN:

Formát: 11 str., 21x21 cm

Rok vydání: 1985

 

Průvodce muzejní expozice Dějiny Náchoda a Náchodska

Autor: Ladislav Hladký a kol.

Cena: 15,-

Anotace: Brožura přibližuje historii a stálou expozici Regionálního muzea v Náchodě, je doplněna barevnými fotografiemi a plánky.

Nakladatel: Regionální muzeum v Náchodě

ISBN: 978-80-254-3618-9

Formát: 16 str., 21x15 cm

Rok vydání: 2008

 

Průvodce po Čechách, Moravě a Slezsku č.4. Teplicko-adršpašské skály a Broumovsko

Autor: Petr David – Vladimír Soukup a kol.

Cena: 77,-

VYPRODÁNO

Anotace: Publikace přibližuje nejzajímavější výletní trasy unikátních pískovcových skal a jejich okolí, zejména: Hronov, Broumov, Machov, stolovou horu Ostaš, Javoří hory, Měziměstí a další.

Nakladatel: S&D Praha a Merkur, Praha

ISBN: 80-901517-5-2

Formát: 132 str., 20x11 cm

Rok vydání: 1994

 

 

Příběh odvahy a zrady. Jiří Potůček-Tolar, radista desantu SILVER A

Autor: Pavlína Nývltová

Cena: 189,-

VYPRODÁNO

Anotace: Autorka sleduje osud radiotelegrafisty desantu SILVER A Jiřího Potůčka od vysazení na okupovaném území až po jeho neblahou smrt a podrobně popisuje okolnosti, které v souvislosti s radistovým odhalením tragicky poznamenaly život ve dvou vesničkách krkonošského podhůří, v Bohdašíně a Končinách. Kniha přináší řadu informací z dosud nezveřejněných pramenů.

Nakladatel: Pavel Mervart

ISBN: 978-80-86818-40-5

Formát: 200 str., 21x15 cm

Rok vydání: 2007

 

 

Rodným krajem. Vlastivědný sborník kraje Aloise Jiráska, Boženy Němcové a bratří Čapků

Autor: kol. autorů

Cena: 30,-

Anotace: Soubor příspěvků věnovaných literatuře, významných dějinným událostem a osobnostem severovýchodních Čech.

Nakladatel: Vlastivědný spolek při Městském kulturním středisku Červený Kostelec ve spolupráci s Městskou knihovnou Červený Kostelec, Uměleckoprůmyslovým muzeem Praha, Městskými úřady Červený Kostelec, Česká Skalice, Hronov, Jaroměř, Náchod, Nové Město nad Metují, Police nad Metují, Rtyně v Podkrkonoší, Trutnov a Úpice, Obecním úřadem Červená Hora, Dolní Radechová, Havlovice, Hořičky, Chvalkovice, Malé Svatoňovice, Stárkov, Studnice, Velké Poříčí, Zábrodí, Žernov a Autocampem Rozkoš, Česká Skalice.

ISSN: 1210-6135

Formát: 59 str., 24x16 cm

Rok vydání:

nabídka různých čísel

 

 

Sborník k 200. výročí založení brněnského měšťanského střeleckého sboru 1798-1998

Autor: Vlastimil Schildberger jun. (ed.)

Cena: 300,-

Anotace: Soubor příspěvků věnovaný vývoji a dějinám střeleckých sborů demonstrovaný na příkladu Brněnského měšťanského střeleckého sboru.

Nakladatel: Vydáno za finanční pomoci Magistrátu města Brna, Úřadu městské části Brno – střed, Úřadu městské části Brno – sever a dalších sponzorů uvedených v publikaci

ISBN:

Formát: 183 str., 23x16 cm

Rok vydání: 2000

 

Skalní města severovýchodních Čech (skládačka)

Autor:

Cena: 25,-

Anotace: Skládačka přibližuje ve fotografiích skalní města v Adršpachu, Broumově, Teplicích a na Ostaši.

Nakladatel: Fotoateliér Imlauf, Nové Město nad Metují

ISBN:

Formát: 16 fotografií, 11x8 cm

Rok vydání: k dostání též cizojazyčná verze (němčina, angličtina, polština) 

 

Stoleté hospody. Příběhy východočeských hostinců, které nestárnou

Autor: Petr Broulík

Cena: 120,-

VYPRODÁNO

Anotace: Ojedinělá publikace přibližuje pozoruhodné hostince s více jak stoletou tradicí v regionu východních Čech. Má výpravné grafické zpracování a je doplněna množstvím barevných fotografií a různých historek.

Nakladatel: Petr Broulík a redakce MF DNES Hradec Králové

ISBN: 978-80-254-5928-7

Formát: 126 str., 19x21 cm

Rok vydání: 2009

 

Stopami dějin Náchodska 6. Sborník Státního okresního archivu Náchod

Autor:

Cena:

Anotace:

Nakladatel:

ISBN:

Formát:

Rok vydání:

 

Stopami dějin Náchodska 7. Sborník Státního okresního archivu Náchod

Autor:

Cena:

Anotace:

Nakladatel:

ISBN:

Formát:

Rok vydání:

 

Stopami dějin Náchodska 8.  Sborník Státního okresního archivu Náchod

Autor:

Cena:

Anotace:

Nakladatel:

ISBN:

Formát:

Rok vydání:

 

Stopami dějin Náchodska 12. Ve znamení osmiček – k šedesátinám Mgr. Lydie Baštecké. Sborník Státního okresního archivu Náchod

Autor: Jaroslav Čáp (ed.)

Cena: 160,-

Anotace: Sborník příspěvků věnovaný nejrůznějších dějinným událostem náchodského regionu vydaný u příležitosti 60. narozenin ředitelky Státního okresního archivu Náchod Lydie Baštecké.

Nakladatel: Státní oblastní archiv v Zámrsku – Státní okresní archiv Náchod

ISBN: 978-80-86676-06-7

Formát: 411 str., 21x15 cm

Rok vydání: 2008

 

 

Umění renesance východních Čech

Autor: Václav Pražák

Cena: 250,-

VYPRODÁNO

Anotace: Kniha přibližuje architekturu, sochařství, malířství a umělecká řemesla renesančního slohu ve východních Čechách. Publikace obsahuje množství barevných fotografií.

Nakladatel: Garamon, s.r.o. ve spolupráci s Okresními úřady v Havlíčkově Brodě, Hradci Králové, Chrudimi, Jičíně, Náchodě, Pardubicích, Rychnově nad Kněžnou, Semilech, Svitavách, Trutnově a Ústní nad Orlicí

ISBN: 80-902593-4-0

Formát: 119 str., 21x21 cm

Rok vydání: 2000 

 

Ve službách ministerstva vnitra. JUDr. Jan Chudoba (1898-1983)

Autor: Lucie Jarkovská

Cena: 70,-

Anotace: Kniha vypovídá o osobnosti policejního úředníka JUDr. Jana Chudoby. Její těžiště spočívá v letech 1938-1945, kdy působil jako policejní ředitel v Náchodě, a v roce 1948, kdy byl za své náchodské působení odsouzen Mimořádným lidovým soudem v Hradci Králové.

Nakladatel: Ústav historických věd PdF UHK, Sdružení historiků ČR (Historický klub) – regionální pobočka Hradec Králové a Regionální muzeum v Náchodě

ISSN: 1211-8176

Formát: 178 str., 21x15 cm

Rok vydání: 2003 (edice Dissertationes historicae 9-2003)

 

Vladimír Wolf et opera corcontica.  Sborník příspěvků k šedesátinám prof. PhDr. Vladimíra Wolfa

Autor: kol. autorů

Cena: 140,-

VYPRODÁNO

Anotace: Sborník příspěvků věnovaný nejrůznějších dějinným událostem vydaný u příležitosti 60. narozenin profesora Vladimíra Wolfa.

Nakladatel: Ústav historických věd PdF UHK, Sdružení historiků ČR (Historický klub) – Královéhradecká pobočka

ISSN: 1211-8176

Formát: 419 str., 21x15 cm

Rok vydání: 2002 (edice Dissertationes historicae 7-2002)

 

Východočeské listy historické č. 15-16

Autor: kol. autorů

Cena: 100,-

Anotace: Sborník příspěvků věnovaný nejrůznějších dějinným událostem východních Čech.

Nakladatel: Ústav historických věd PdF VŠP v Hradci Králové ve spolupráci se Sdružením českých, moravských a slezských historiků – Historickým klubem, pobočkou Hradec Králové

ISSN: 1211-8184

Formát: 413 str., 21x15 cm

Rok vydání: 2000

 

Východočeské listy historické č. 17-18

Autor: kol. autorů

Cena: 140,-

Anotace: Sborník příspěvků věnovaný nejrůznějších dějinným událostem východních Čech.

Nakladatel: Ústav historických věd PdF Univerzity Hradec Králové

ISSN: 1211-8184

Formát: 477 str., 21x15 cm

Rok vydání: 2001

 

Východočeské listy historické č. 19-20

Autor: kol. autorů

Cena: 120,-

Anotace: Sborník příspěvků věnovaný nejrůznějších dějinným událostem východních Čech.

Nakladatel: Ústav historických věd PdF Univerzity v Hradci Králové za přispění Centra česko-německého porozumění v Trutnově

ISSN: 1211-8184

Formát: 395 str., 21x15 cm

Rok vydání: 2002

 

Židé v Náchodě. Výstava k 50. výročí transportu náchodských Židů do koncentračních táborů

Autor: Oldřich Šafář – Marie Talafantová

Cena: 10,-

Anotace: Katalog vydaný u příležitosti výstavy obsahuje stručnou historii náchodské židovské obce, názorné fotografie a kresby.

Nakladatel: Náchodská vlastivědná společnost

ISBN:

Formát: nestr., 23x16 cm

Rok vydání: 1992

 

Život a zásluhy matematika, astronoma a meteorologa Antonína Strnada (1746-1799)

Autor: Alena Šolcová

Cena: 25,-

Anotace: Publikace je věnována životu a vědecké činnosti náchodského rodáka Antonína Strnada, který mimo jiné proslul tím, že zavedl pravidelná měření teplot v pražském Klementinu.

Nakladatel: Okresní muzeum Náchod

ISBN: 80-238-49-62-X

Formát: 14 str., 21x15 cm

Rok vydání: 1999

 

Léčitelství na Náchodsku

Autor: Vladimír Svatoň

Cena: 70,-

Anotace: Katalog ke stejnojmenné výstyvě.Bohatě ilustrovaná publikace. Obsah: Mastičkáří, první lékaři a léčitelé. Mor - černá smrt. Hromové kameny, škapulíře a svaté obrázk. Pověry bez hranic. Medailony léčitelů. Apatyky a apatykáři. Léčebné vlastnosti rostlin. Herbáře a bylináře. Medikamenty živočišného původu. Lázně a lazebníci v Náchodě. Voda léčí a uzdravuje. Výběr z použité literatury.

Nakladatel: Regionální muzeum v Náchodě

ISBN: 978-80-260-5366-8

Formát: 48 str., 21x15 cm

Rok vydání: 2013

 

Bible v dějinách knižní kultury

Autor: Palína Nývltová a kol.

Cena: 100,-

Anotace: Katalog ke stejnojmenné výstyvě.Bohatě ilustrovaná publikace. Obsah: Na počátku bylo písmo. Vývoj písma. Psací látky a potřeby. Skriptorium. Výzdoba rukopisů. Podoba rukopisné knihy. Co je bible. Světové překlady bible. České překladové redakce. Rukopisné iluminované bible. Ďáblova bible (Codex gogas). Vynález knihtisku. Knižní vazba. Podoba tištěné knihy. Evropští tiskaři. Čeští tiskaři. Tištěné bible. Slovníček pojmů. Použitá literatura..

Nakladatel: Regionální muzeum v Náchodě

Formát: 48 str., 21x15 cm

Rok vydání: 2015

 
 

Důležité informace:

Od 1. 11. 2016 nebudou tyto stránky z důvodu ukončení provozu služby blog.webzdarma již aktualizovány.

Nové aktuální informace proto hledejte na nových stánkách na adrese:

www.muzeumnachod.cz


Rychlý kontakt:

Tel./Fax.:  491 423 248
Mobil:       724 156 909

info@muzeumnachod.cz

 

RMN je příspěvkovou organizací zřizovanou Královéhradeckým krajem

Festung / Fort Dobrosov

Vyhledávání je funkční pouze v příspěvcích (výstavy, oznámení...). Touto cestou nelze bohužel hledat na statických stránkách (pracovníci, expozice....)

KamDnesVyrazíme.cz

Kudyznudy.cz - tipy na výlet